Dni otvorených dveri Com – Média / Nyitot napok Com - Média

od 22.03.2013,10:00 do 16:00

Spoločnosť zastrešuje Mestskú televíziu a Komárňanské listy, pripravuje televízne programy, noviny.

V dňoch 21. a 22. marca od 10. do 16. hodina môžete sa dozvedieť zaujímavosti o výrobe novín a výrobe a príprave vysielania televízneho vysielania.
Miesto konania: Piestory redakcie v Dôstojníckom pavilóne
Kontakt: tel.: +421 35 7713 060 fax.: +421 35 7713 489 e-mail: tv@komarno.sk

« späť na titulku