DIVOKRÁSNY JELEŇ, V KTORÉHO ŠLAPAJÁCH SA RODIA HVIEZDY / Csillaglépő csodaszarvas

od 21.03.2013,09:00 do 13:00

Dve predstavenia:  9:00 hod.  a 11:00 hod.

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE, Petőfiho ulica 1, 945 01 Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfi út 1, Komárom
Kontakt: Predpredaj vstupeniek / jegyrendelés: + 421 (35) 3811 257, tiket@jokai.sk, mese bérlet

« späť na titulku