DISCO LOCO

od 09.03.2013,21:00 do 10.03.2013,03:00

DJ KOVÁCS

Miesto konania: WEST SOCIAL CLUB 2.0, Senný trh 6, Komárno
Kontakt: http://www.facebook.com/westsocialclub

« späť na titulku