Deti v sieti

od 01.10.2013,11:00 do 23:59

Pozývame Vás na školenie venované rizikám internetu, ktoré sa bude konať 1. októbra 2013 o 11:00 v sále Domu Matice slovenskej v Komárne.

Médiá virtuálneho sveta nadobúdajú medzi mládežou stále väčší význam a často ovplyvňujú ich správanie. Na jednej strane prinášajú možnosť rýchlej a bezproblémovej komunikácie, výmeny nápadov a vedomostí, na druhej strane predstavujú virtuálnu realitu bez pevne stanovených pravidiel. Deti a dospievajúci si často neuvedomujú, akou emocionálnou silou na nich médiá vplývajú.

Seminár sa bude venovať problematike rizík a ohrozenia detí a mládeže vyplývajúcich z internetových a mobilných sietí. Zameria sa na ich bezpečné používanie, ukážky zneužívania a možnosti poradenstva a pomoci. Témou bude napr. kyberšikanovanie, zneužitie osobných údajov, sexualita na internete, závislosti, netolerancia, internetové známosti a podvody.

Lektormi budú Ing. Miroslav Drobný prezident eSlovensko, o.z., autor projektov podporovaných Európskou úniou a Zdeno Slavík projektový manažér eSlovensko, o.z. .

Počet miest je obmedzený, preto žiadame o prihlásenie sa vopred do termínu 20.9.2013 na kontakt – chytilova.osveta@gmail.com, alebo na číslach – 035/7603783, 0911 204 031, 0902 720 706.

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/deti-v-sieti/

Miesto konania: DOM MATICE SLOVENSKEJ, Nám. M.R.Štefánika č. 6, Komárno
Kontakt: chytilova.osveta@gmail.com, alebo na číslach – 035/7603783, 0911 204 031, 0902 720 706

« späť na titulku