Deti deťom 2024 / Gyermekek a gyermekeknek 2024

od 29.02.2024,08:00

Deti deťom 2024 / Gyermekek a gyermekeknek 2024

Deti deťom 2024

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom uskutoční dňa 29. februára regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2024 pod názvom Deti deťom 2024 v priestoroch MsKS Béni Egressyho v Komárne. Súťaže sa môžu zúčastniť všetky detské a mládežnícke spevácke zbory pôsobiace v okrese Komárno.

Gyermekek a gyermekeknek 2024

Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom szervezésének keretén belül az Énekel Az Ifjúság 2024 elnevezésű, gyermek- és ifjúsági énekkarok felmenő jellegű országos versenye és seregszemléje 52. évfolyamának  a Gyermekek a gyermekeknek 2024 című regionális fordulójára 2024. február 29-én a komáromi Egressy Béni Vmkban kerül sor.

A megmérettetésen a Komáromi járáson belül tevékenykedő gyermek- és ifjúsági énekkarok vehetnek részt.

Miesto konania: MsKS Béni Egressyho, Komárno / Egressy Béni VMK, Komárom / Kiss Péntek József Kamaraterem,

« späť na titulku