Deň rytierskej kultúry v Komárne / A Lovagi Kultúra Napja Komáromban

od 16.03.2013,09:00 do 12:00

Rytiersky rád meča a Škola šermu opäť zorganizujú deň rytierskej kultúry v Komárne. Podujatie ponúka príjemné prežitie sobotňajšieho predpoludnia najmä tým, ktorým sa páči svet európskych rytierskych tradícií. Organizátor, rytiersky rád z Komárna považuje za dôležité zachovávanie európskych tradícií. /

A Kard Rendje Lovagkör és Vívóiskola ismét megrendezi a Lovagi Kultúra Napját Észak-Komáromban. A rendezvény azoknak nyújt kellemes szombat délelőtti kikapcsolódást, akik szívesen elmerülnének az európai lovagi hagyományok világában. A szervező, tehát az Észak-Komáromban működő lovagi kör szívügyének…

 

Miesto konania: Centrálna pevnosť, Komárno / Komáromi Vár - Lipót kapu

« späť na titulku