Dni otvorených dverí

od 25.10.2013,08:00 do 26.10.2013,13:00

V rámci tohoto podujatia sú srdečne očakávaní v dňoch 24. až 26. októbra v čase 08:30 do 13:00 hod.

 žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ rodičia a každý záujemca.

www.spskn.sk

« späť na titulku