Deň otvorených dverí pre žiakov 8.ročného gymnázia / Nyitott nap a prímóban

od 26.02.2013,08:00 do 15:00

Gymnázium Hansa Selyeho / Selye János Gimnázium Komárom

Miesto konania: Gymnázium Hansa Selyeho s vyuč. jazykom maďarským, Ulica biskupa Királya 5, 945 01 Komárno / Selye János Gimnázium Komárom, Király püspök utca 5, 945 01 Komárom
Kontakt: Telefon: 035/7731312 Fax: 035/7731313 Mobil: +421 0905 442 955 e-mailová adresa - e-mail cím: posta@sjg.sk

« späť na titulku