Deň otvorených dverí nemocnice v Komárne

od 23.05.2013,15:30 do 19:00

Miesto konania: Aula Strednej priemyselnej školy ,Petőfiho 2, Komárno

« späť na titulku