Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho / Nyílt nap s komáromi Selye János Egyetem Gazdagságtudományi Karán

od 19.02.2013,10:00 do 14:00


POZVÁNKA

Dňa 19. februára 2013 (v utorok) o 10:00 hod. sa na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho v miestnosti G 210  uskutoční „Deň otvorených dverí“, v rámci ktorého môžu  záujemcovia získať dôležité informácie týkajúce sa štúdia a študentského života fakulty.

V rámci neho získate informácie o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia na štúdium, informácie o študijných programoch a študentských aktivitách.

Záujemcovia, ktorí sa zúčastnia na uvedenom podujatí dostanú v prípade potreby na študijnom oddelení Ekonomickej fakulty potvrdenie o prítomnosti na podujatí „Dňa otvorených dverí na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho v Komárne“.

Každý záujemca je srdečne očakávaný !

Program:

10:00 – 10:10  Slávnostné privítanie prítomných –  dekan/prodekan EF – miestnosť: G 210.

10:10 – 10:25 Informovanie uchádzačov a študijných možnostiach na EF – vedúci dekanátu EF – miestnosť: G 210.

10:25 – 10:45 Pomoc pri podaní elektronickej prihlášky na EF – študijné oddelenie fakulty.: miestnosť: G 210

10:45 – 11:00 – Študentský život očami poslucháčov – stretnutie s predsedom študentskej samosprávy – miestnosť: G 210

11:00 – 11:15 Diskusia

11:15 – 11:45 Uchádzači (rozdelení do menších skupín) sa môžu zúčastniť prehliadky miestností EF (seminárne miestnosti, štud. odd., dekanát, jednotlivé katedry) – v prípade nutnosti si uchádzači  vyzdvihnú potvrdenie o účasti  na predmetnom podujatí na študijnom oddelení EF

11:45 – 11: 50 Presun uchádzačov do Konferenčného centra

12:00 – 13:00 Prehliadka miestností Konferenčného centra a telocvične (prednáškové miestnosti, seminárne miestnosti, aula, knižnica, jedáleň) + možnosť nahliadnutia do prebiehajúcej prednášky resp. seminára

MeghÍvó

A komáromi Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2013. február 19-én (kedden) 10:00 órai kezdettel nyílt napot tart (G 210 terem), melynek keretén belül az érdeklődők információt kaphatnak a lehetséges tanulmányi programokról, a felvételi követelményekről és a hallgatói aktivitásról egyaránt. 

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!

            A nyílt napon résztvevő érdeklődők – szükség esetén – igazolást kapnak a komáromi Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara által rendezett nyílt napon való részvételről.

P r o g r a m:

10:00 – 10:10     az érdeklődők ünnepélyes köszöntése – a Gazdaságtudományi Kar dékánja/ dékánhelyettese – G 210-es terem;

10:10 – 10:25     az érdeklődők informálása a Gazdaságtudományi Karon való tanulási lehetőségekről – a Dékáni Hivatal vezetője – G 210-es terem;

10:25 – 10:45     a Gazdaságtudományi Karra való elektronikus jelentkezés beadásával kapcsolatos segítségnyújtás – a kar Tanulmányi Osztályának képviselője – G 210-es terem

10:45 – 11:00     diákélet hallgatói szemmel – találkozás a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) képviselőjével – G 210-es terem

11:00 – 11:15     kérdések, kötetlen beszélgetés az érdeklődőkkel

11:15 – 11:45     az érdeklődők (kisebb csoportokat létrehozva) az egyes tanszékek képviselőinek vezetésével megtekinthetik a Gazdaságtudományi Kar épületét (szemináriumi termeket, Tanulmányi Osztályt, Dékáni Hivatalt, tanszékeket) – az érdeklődők szükség esetén a nyílt napon való részvételüket alátámasztandó igazolást kérhetnek a Tanulmányi Osztályon

11:45 – 11:50     az érdeklődők (tanárok kíséretében) átvonulnak az egyetem Konferenciaközpontjába

12:00 – 13:00     a Konferenciaközpont és a tornaterem megtekintése (előadótermek, szemináriumi helyiségek, Aula, könyvtár, étterem) + lehetőség nyílik betekinteni egy előadásba és szemináriumba

13:00                   Érdeklődés esetén a Danubius Diákszálló megtekintése

Miesto konania: Ekonomická faulta Univerzity Jánosa Selyeho, Hradná 21, Komárno / Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara , Vár. út 21, Komárom

« späť na titulku