Deň otvorených dverí Detašovaného pracoviska STÚ v Bratislave, Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave

od 20.02.2013,09:00 do 14:00

Prednášky pre návštevníkov:

Aplikovaná informatika v praxi

Progresívne študijné odbory: materiálové a bezpečnostné inžinierstvo

Vysoké školy a ich smerovanie pre automobilový priemysel

Prečo je potrebné skenovať v 3D ?

Miesto konania: Zdravcentrum, Senný trh 6, Komárno
Kontakt: MTF STU DP Komárno, Senný trh 6, Komárno Tel.: 0918 646 062, 0918 646 070, dpkomarno@mtf.stuba.sk

« späť na titulku