Deň maďarskej kultúry / A magyar Kultúra Napja

od 20.01.2014,18:00 do 23:59

http://csemadok.com/

Miesto konania: CSEMADOK, nám. Kossutha 3, Komárno / CSEMADOK, Kossuth tér 3., 94501 Komárom

« späť na titulku