DAVID HODEK GROUP

od 18.09.2015,20:00

DAVID HODEK GROUP

https://www.facebook.com/REVKLUB

Miesto konania: RÉV - A Magyar Kultúra Háza, Pevnostný rad 142. Komárno
Kontakt: 035/771 38 95

« späť na titulku