Ďakujem, dobre / KÖSZÖNÖM, JÓL

od 16.03.2013,18:00 do 20:00

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / VASMACSKA STÚDIÓ , KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfi út 1, Komárom

« späť na titulku