CYRILOMETODIÁDA – koncert Danubius Octet Singers s Idou Rapaičovou

od 04.07.2024,18:00

Počuť Proglas sv. Konštantína v staroslovienčine, či ukážky zo slávnych eposov Cyrilometodíada, či Svatopluk od Jána Hollého v originálnej bernolákovčine, je dnes už takmer nemožné. Jedinou herečkou na Slovensku, ktorá sa aktívne venuje ich prednesu je pani Ida Rapaičová. V spolupráci s mužským speváckym oktetom Danubius Octet Singers pod vedením dirigenta Daniela Simandla sme kreovali vzácnu literárno-hudobnú kompozíciu CYRILOMETODIÁDA, ktorú ponúkame mestám Slovenska pri príležitosti št. sviatku sv. Cyrila a Metoda. Koncert dáva samosprávam vzácnu príležitosť dôstojnej oslavy štátneho sviatku a divákom nevšedný duchovno-umelecký zážitok

Miesto konania: Evanjelický kostol, Komárno

« späť na titulku