Csaba Tóth: Štvorec Maleviča – Dve desaťročia interpretácie obrazov / Tóth Csaba: Malevics négyzete – Két évtized képinterpretációi

od 07.03.2014,17:00 do 18:00

meghivo (3)

 

meghivo

Miesto konania: Galéria Limes ,Komárno Ul. Františkánov 31. / Limes Galéria , Komárom, Ferences barátok u. 31
Kontakt: Tel.: 00421/905/903 920, 00421/903/719 493

« späť na titulku