comorra cup

od 04.05.2014,07:00 do 23:59

Modelarsky klub Rc Comorra usporiada v rámci Komárňanských dní
tradičný pretek “ comorra cup“ pre kategóriu 1:10.

Akcia je spojená s výstavou lodí , lietadiel , vrtuľníkov a všetkého čo sa týka modelariny z produkcie modelarskeho kruzku.

Akcia sa stretáva s veľkým záujmom zo strany datí a organizátori sa tešia na širokú verejnosť.

Kategorie:
1:10 2wd Buggy open
1:10 4wd buggy open
1:10 Shortcourse open

http://www.rccomorra.sk/

Miesto konania: Ul. Priateľstva 1372, Komárno
Kontakt: tszepe@gmail.com, Tel.: - 421 944 914 93

« späť na titulku