COM-DANCE

od 22.03.2017,08:00

COM-DANCE

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje okresnú súťaž moderného a módneho tanca COM-DANCE. Tanečná súťaž sa bude konať 22. marca 2017 v priestoroch Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno. COM-DANCE je v histórii Komárna prvou okresnou súťažou moderného a módneho tanca pre vekové kategórie MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí. Amatérskym tanečníkom pôsobiacim v okrese Komárno chceme poskytnúť príležitosť a priestor na porovnanie umeleckej a technickej úrovne jednotlivých súťažiacich. Cieľom podujatia je nielen podporiť, prehlbovať a rozvíjať talenty, ale aj vyhľadávať, odkrývať a napomáhať ich odbornému rastu.

Prezentácia a priestorové skúšky súťažiacich sú plánované od 8.00. Presný časový harmonogram bude upravený podľa počtu prihlásených a v dostatočnom časovom predstihu zaslaný všetkým prihláseným.

Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky do  28. februára 2017 na e-mail daniela.chytilova@ros-komarno.sk.

Víťazi jednotlivých kategórií postúpia do krajského kola súťažného festivalu moderného a módneho tanca Tanečný kolotoč, ktorý sa bude konať 2. 5. 2017 a jeho organizátorom je Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Miesto konania: Dom matice slovenskej, Nám. M.R.Štefánika 6, Komárno

« späť na titulku