Čo nám prinesie Rok Hada v roku 2013 / Mit hoz a kígyó éve 2013-ban – Szilárd Judit

od 14.01.2013,18:00 do 20:00

K L U B    Z D R A V I A / E G É S Z S É G    K L U B

PREDNÁŠKA v jazyku maďarskom – ELŐADÁS  magyar nyelven

Vstupné – belépődíj: 1,50 Euro

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / VMK, Hradná 1, Komárno
Kontakt: Info: 0905 960 188, 035 77 13 746

« späť na titulku