Cesta svetla

od 29.07.2016,17:00

Vrámci Národných Matičných slávností sa uskutoční výstava fotografií zrakovo hendikepovaných fotografov s názvom Cesta svetla, kde si budete môcť prostredníctvom simulátora na chvíľu vyskúšať aké to je existovať s niektorým zrakovým postihnutím.

Vernisáž sa koná 29. júla 2016 o 17:00 hod v pobočke knižnice na Palatínovej ulici.

Miesto konania: Knižnica J. Szinnyeiho, Palatínova 8, 945 01 Komárno

« späť na titulku