Celoslovenská konferencia sestier

od 15.10.2013,09:00 do 23:59

Stovky odborníkov z radov sestier a medicínsko-technických pracovníkov opäť zavítajú do Komárna na Celoslovenskú konferenciu

Už tradične Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi skupina AGEL, usporiada Celoslovenskú konferenciu sestier s medzinárodnou účasťou, na ktorej sa tento rok zíde okolo 300 účastníkov z radov sestier a medicínsko-technických pracovníkov. Vzdelávacia akcia sa bude venovať problematike bezpečnosti pacienta v zdravotníckom zariadení a uskutoční sa v utorok 15.októbra v Dome Matice slovenskej, so začiatkom o 9.00 hodine. Konferencia sa koná pod záštitou neziskovej organizácie, odborným garantom odborného podujatia je PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Tohtoročná konferencia bude pozostávať z desiatok odborných prednášok rozdelených do troch blokov zameraných na bezpečnosť pacienta. Jednotlivé prednášky sa budú zaoberať manažmentom kvality ošetrovateľskej starostlivosti, nežiaducim udalostiam v zdravotníckom zariadení a nozokomiálnym nákazám. Na konferencii si účastníci budú môcť vymeniť svoje odborné vedomosti získané praxou a nie malou mierou prispejú i svojimi skúsenosťami. Kvalitná a bezpečná zdravotná starostlivosť spočíva v aktívnom monitorovaní potenciálnych rizík, ktoré môžu hospitalizovaného pacienta ohroziť. „Priestor dostanú aj prezentácie od špičkových odborníkov, ktorí sa venujú prevencii nozokomiálnych nákaz,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zlatica Halmová, MPH s tým, že časť prednášok odprednášajú odborníci z Českej republiky, Rakúska a Maďarska.

Celoslovenská konferencia sestier patrí k najvýznamnejším podujatiam, ktorá sa organizuje v regióne a má už svoju tradíciu. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Regionálne centrum hodnotenia sústavného vzdelávania odbornému podujatiu pridelilo sestrám a medicínsko-technickým pracovníkom 7 kreditov. „Medzi prednášajúcimi však máme aj sestry, ktoré vďaka aktívnemu prístupu získajú až  10 kreditov,“ dodala PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

„Cieľom akcie je, aby všetci účastníci tvorili jeden tím, ktorého krédom je „bezpečnosť pacienta“,“ povedal riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

Príloha:

Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK, tel. +421 918 455 334, email: csergeova@agelsk.sk

http://www.forlife.sk/media/tiskove-zpravy/131009-konferencia

 

Miesto konania: DOM MATICE SLOVENSKEJ, Nám. M.R.Štefánika č. 6, Komárno
Kontakt: Mgr. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK, tel. +421 918 455 334, email: csergeova@agelsk.sk

« späť na titulku