„Čas lieči, ale jazvy zostávajú“ / A idó gyógyít, de a sebek megmaradnak

od 06.10.2015,10:00

Vojna_pozvánka

 

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Palatínová 13 / Duna Menti Múzeum, Nádor út 13

« späť na titulku