BRÓDY János

od 05.10.2023,19:00

BRÓDY János

Miesto konania: MsKS Béni Egressyho - Hradná 1. Komárno 94501 Egressy Béni VMK - Vár út 1., Komárom 94501 S

« späť na titulku