BRAHMS: MAĎARSKÉ TANCE / BRAHMS: MAGYAR TÁNCOK

od 18.10.2014,18:00 do 23:59

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne / Duna Menti Múzeum Észak –Komárom

« späť na titulku