Borvacsora

od 28.11.2015,18:00

Borvacsora

https://www.facebook.com/events/491553731016246/

Miesto konania: Rév – Dom maďarskej kúltúry, Pevnostný rad 142, Komárno / Rév – Magyar kultúra háza, Pevnostný rad 142, Komárno
Kontakt: 035/771 38 95

« späť na titulku