Prednáška Dr. CSERNUS Imreho – Boj pohlaví / Dr. Csernus Imre előadása: Nemek harca

od 12.03.2013,18:00 do 20:00

 Info: 0948 699 293

Jeygár / Vstupné:  9 €

Jegyárusitás / Predpredaj vstupeniek

Révkomárom – Madách Könyvesbolt, Jókai u. 25 / Komárno – Madách Posonium, ul. Jókaiho25,

www.csernusest.hu

Miesto konania: DOM MATICE SLOVENSKEJ, Nám. M.R.Štefánika č. 6, Komárno / Matica - ház, Komárom
Kontakt: Révkomárom - Madách Könyvesbolt, Jókai u. 25 / Komárno - Madách Posonium, ul. Jókaiho25, Tel.: 00421/ (0) 35 7731 904, 035 7710 11 52

« späť na titulku