BERECZKI ZOLTÁN és zenekara ÁLOMKÉP TURNÉ 2014

od 25.10.2014,19:00 do 23:59

Vstupné: 15 €

www.gerbo.hu

Miesto konania: Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno / Matica slovenská székháza, Komárom
Kontakt: Predpredaj vstupeniek -Jegyárusítás: +421 35 7731 904, Madách Könyvesbolt, Jókaiho 25, Komárno, Diderot Könyvesbolt, Palatínová 41, Komárno + 421 35 7701 152

« späť na titulku