Beniakove Chynorany XX.ročník

od 22.10.2013,08:00 do 22.09.2013,23:59

Regionálne osvetové stredisko  v Komárne organizuje 22. októbra 2013 okresné výberové kolo  Slovenského  festivalu poézie

BENIAKOVE  CHYNORANY – XX. ročník 

Festival ponúka príležitosť recitátorom  poézie od 14. rokov interpretovať európskych autorov , svoje nadanie a tvorivosť môžu využiť aj píšuci autori. Festival je plný podnetov, inšpirácií a výziev. Kontakty s umeleckým prednesom v materinskom jazyku festival umožňuje tiež slovenským recitátorom žijúcim v zahraničí.

Uzávierka prihlášok do 15.10.2013

http://www.ros-komarno.sk/products/beniakove-chynorany-xx-rocnik/

Kontakt: Ing. Tibor Krátky, Tel.: 035/ 760 3783, GSM: 0911 204 031, E-mail: kratky.ros@gmail.com

« späť na titulku