BÁRDOS for president!

od 06.02.2014,18:00 do 23:59

Miesto konania: Rév – Dom maďarskej kúltúry, Pevnostný rad 142, Komárno / Rév – Magyar kultúra háza, Pevnostný rad 142, Komárno
Kontakt: 035/771 38 95

« späť na titulku