Az öregdiákszövetség 10. Tagsági összejövetele

od 18.10.2014,10:00 do 23:59

Kopie - Öregdiák-meghívó-2014_október

MEGHÍVÓ 

Tisztelettel meghívjuk a Baráti Kör
10. TAGSÁGI ÖSSZEJÖVETELÉRE
 

Az összejövetelt a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre és a Selye János Gimnázium igazgatósága szervezi a Komáromi Bencés Gimnázium, valamint a Király püspök utcai épületben később különböző neveken működő utódiskolák diákjai, a Pedagógiai Iskola növendékei, valamint huzamosabb ideig itt tanító tanárai számára. 

A tagsági összejövetel időpontja:

2014. október 18., szombat 

Helyszíne: Selye János Gimnázium Komárom 

Főszervezők: Dr. Viola Pál, a Baráti Kör elnöke,

Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója

PROGRAM 

900     Gyülekezés

930     Megnyitó

Szózat

Üdvözlés – az ülés vezetője

A Selye János Gimnázium diákjainak ünnepi műsora – karnagy: Stirber Lajos

1000  Köszöntők

        MUDr. Viola Pál, a Baráti Kör elnöke

        Mgr. Andruskó Imre, a Selye J. Gimnázium igazgatója

        a vendégek üdvözlőbeszédei 

1030  Beszámolók a Baráti Kör tevékenységéről és anyagi helyzetéről

        Dr. Viola Pál – elnöki beszámoló

        Dr. Körtvélyesi Piroska – az ellenőrző bizottság beszámolója

        Fehér István – a baráti kör jövő évi munkatervének az ismertetése 

        Vita 

        Javaslatok 

        Határozathozatal 

        Himnusz

1300Ünnepi fogadás

 

Öregdiák-meghívó-2014_október

Miesto konania: Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Selye János Gimnázium Ul. bisk.Királya 5, 94501 Komárno – Komárom / Selye János Gimnázium , Komárom

« späť na titulku