ARTKLUB Hurbanovo / výstava

od 04.07.2019,18:00

ARTKLUB Hurbanovo / výstava

Miesto konania: Podunajské múzeum v Komárne, Zichyho palác, nám. gen. Klapku 9, Komárno / Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli Galériája, Klapka György Tér 9. Komárno

« späť na titulku