„Ako sa vyrovnať s novými energiami a s ich vplyvom na náš zivot“ – 2. časť Erika Nagyová / „Az életünket befolyásoló új energetikai hatások kiegyensúlyozása” - 2. rész

od 25.03.2013,18:00 do 20:00

K L U B    Z D R A V I A / E G É S Z S É G    K L U B

PREDNÁŠKA v jazyku slovenskom – ELŐADÁS  szlovák nyelven

Vstupné – belépődíj: 2,0 Euro

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / VMK, Hradná 1, Komárno
Kontakt: Info: 0905 960 188, 035 77 13 746, Email: helena.sali@zoznam.sk

« späť na titulku