„Ako sa vyrovnať s novými energetickými vplyvmi na náš život“ – Erika Nagyová / „Az életünket befolyásoló új energetikai hatások kiegyensúlyozása“

od 25.02.2013,18:00 do 20:00

K L U B    Z D R A V I A / E G É S Z S É G    K L U B

PREDNÁŠKA v jazyku slovenskom – ELŐADÁS szlovák nyelven

Vstupné – belépődíj: 1,50 euro

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / VMK, Hradná 1, Komárno
Kontakt: Info: 0905 960 188, 035 77 13 746

« späť na titulku