ADVENTNÝ KONCERT SPEVÁCKYCH ZBOROV / ÁDVENTI KÓRUSHANGVERSENY

od 12.12.2014,17:30 do 23:59

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / Városi Művelődési Központ, Hradná 1, Komárno
Kontakt: 0905/ 892 579, 035/ 77135

« späť na titulku