ADVENTNÉ POPOLUDNIA

od 15.12.2013,14:30 do 17:00

Vianočná atmosféra a pripravené vianočné dielničky v spolupráci ROS Komárno.

PROGRAM:
14:30 Začiatok a rozprávka
15:00 Príprava na Vianočné divadielko
15:30 Vianočné dielničky
17:00 Oficiálny záver, nácvik vianočných kolied

facebook: Fara Komárno
web: www.komarno.fara.sk

Miesto konania: Rim.-Kat. Fara (oproti kostolu sv. Ondreja)
Kontakt: facebook: Fara Komárno web: www.komarno.fara.sk

« späť na titulku