ADVENT 2013 / OTAKAR KLIEN

od 12.12.2013,19:30 do 23:59

www.slovenskoadvent.sk

OTAKAR KLEIN

Vstupné: 5 €

Nadácia Memory podporuje zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou, vytvára kontaktné miesta po celom Slovensku, kde ľudia môžu riešiť problémy spojené s touto chorobou. Projekt „Dobudovanie Centra MEMORY“ pokračuje realizáciou modelovej rehabilitačnej záhrady pre ľudí s Alzheimerovou chorobou.

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón , Nám. generála Klapku, Komárno

« späť na titulku