A Mi Karácsonyunk – Naše Vianoce

od 20.12.2015,13:00 do 18:00

https://www.facebook.com/events/1634123060185961/

Milí Priatelia!

Po úspešnom vlaňajšom usporiadaní „Našich Vianoc“ sa tento rok znovu chystáme na toto podujatie! S rovnakou oduševnenosťou, ale s poučením sa z minulého roku, sa opakovane skúsime urobiť advent nášho milovaného Komárna nezabudnuteľným. K vytvoreniu tradície však potrebujeme jeden neodpustiteľný element: Vás! Každého očakávame teda na Klapkovo námestie už každú adventnú nedeľu, kedy vždy o 16.00 hodine zapálime spolu jednu sviečku na obrovskom adventnom venci mesta Komárno a pripravujeme aj niečo na pozeranie a počúvanie. V poslednú adventnú nedeľu, 20. decembra, bude znovu námestie na jeden deň naše. Zohrejeme pec a upečieme medovník mesta Komárno! Bez Vás to ale nepôjde! Aj tento rok potrebujeme chutnú surovinu, medovníkové cesto, ktoré môžete priniesť do označených pekární! Kým účinkujúci vyčarujú na Klapkovo námestie slávnostnú atmosféru, v bývalom kníhkupectve „Madách“ sa pripravia medovníky a v Dôstojníckom pavilóne čaká bohatý program, malí a veľkí môžu vytvoriť rôzne remeselnícke diela! Nezabudnite, že iba s Vami bude z tohto sviatku náš sviatok, náš deň, NAŠE VIANOCE! Informácie budú pravidelne zverejnené na tejto stránke, oplatí sa nás sledovať…

Srdečne Vás očakávame!

Skupina Komárňanských dobrovoľníkov (Občianske združenie Villa Camarum)

Spoluorganizátori: Mestské kultúrne stredisko Komárno, Mesto Komárno

Kedves Barátaink!

A tavaly első ízben megrendezett Mi Karácsonyunk után idén újra nekigyürkőztünk a feladatnak! Töretlen lelkesedéssel, de a tanulságokat levonva, ismét megpróbáljuk emlékezetessé tenni szeretett Komáromunk adventjét. A hagyományteremtéshez azonban szükségünk van egy elengedhetetlen alkotóelemre: Rátok! Mindnyájatokat szeretettel várunk hát a Klapka térre már az adventi vasárnapokon, amikor is minden alkalommal délután 16:00-kor közösen gyújtjuk meg a gyertyát Komárom város hatalmas ádventi koszorúján, s készülünk valamilyen látni- és hallgatnivalóval is. A negyedik gyertya meggyújtásakor, december 20-án pedig újra egész napra „miénk itt a tér”! Újra beizzítjuk a kemencét és megsütjük Komárom város mézeskalácsát! Nélkületek azonban ez sem menne! Újra várjuk a fincsi alapanyagot, a mézeskalácstésztát, a kijelölt pékségekbe! Míg a téren a fellépők varázsolnak ünnepi hangulatot, addig a „Madách”-ban készül majd a mézeskalács, a Tiszti Pavilonban pedig szintén számos program és foglalkozás vár kicsit, nagyot egyaránt! Ne feledd: csakis Veled együtt lesz az ünnepből a mi ünnepünk, a mi napunk, a MI KARÁCSONYUNK! Az információkat ezen az oldalon folyamatosan közkinccsé tesszük, érdemes követni a hírfolyamot…

Várunk szeretettel!

Komáromi Önkéntesek Csoportja (Villa Camarum Polgári Társulás)
Társszervezők: Észak-Komáromi Városi Művelődési Központ, Észak-Komárom városa

Miesto konania: Komárno

« späť na titulku