9. Lehárovo leto / 9. Lehár nyár / Hdobná skupina Black & Vhite

od 11.07.2021,19:00

9. Lehárovo leto / 9. Lehár nyár / Hdobná skupina Black & Vhite

Miesto konania: Námestie gen. Klapku Komárno

« späť na titulku