4. Lehárove leto / 4. Lehár nyár

od 07.08.2016,19:00

4. Lehárove leto / 4. Lehár nyár

Miesto konania: Klapkovo nám. , Komárno / Komáromi Klapka tér

« späť na titulku