38. členská výstava fotoklubu HELIOS / A fotóklub 38. tagsági kiállítása

od 10.11.2015,17:00

38. členská výstava fotoklubu HELIOS

Miesto konania: Podunajské múzeum Komárno, Zichyho palác, Nám. gen. Klapku 9, Komárno / Duna Menti Múzeum, Zichy palota, Klapka Gy. tér 9., Komárno

« späť na titulku