30 Tanečno-pohybový tábor / Tánc- és mozgástábor

od 30.06.2014,08:00 do 04.07.2014,16:00

„Od klasiky k moderne“  / „Klasszikustól a modernig“

„Klasszikustól a modernig“

A Városi Művelődési Központ 2014. június 30. és július 4. között
tánc- és mozgástábort szervez naponta 8.00 – 16.00 óráig, 7éves kortól 10 éves korig

Az oktatás magyar nyelven folyik.
Jelentkezési határidő: 2014. június 20.

Info: 0905 204 823, 0036 20 951 6184,email: elekzsolt71@gmail.com
Mestské kultúrne stredisko v Komárne
Organizuje

od 30. júna do 4. júla 2014 v čase od 8.00 do 16.00 hod.
tanečno-pohybový tábor
v maďarskom jazyku pre deti od 7 do 10 rokov
pod názvom

„Od klasiky k moderne“

Prihlásiť sa môžete do 20. júna 2014 na tel. č. : 0905 204 823, 0036 20 951 6184, alebo e-mailom: elekzsolt71@gmail.com

Facebook MsKS

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Hradná 1., 945 01 Komárno / Városi Művelődési Központ Hradná 1., 945 01 Komárno
Kontakt: 0905 204 823, 0036 20 951 6184, email: elekzsolt71@gmail.com

« späť na titulku