3. Lehárov ples / 3. Lehár bál

od 17.01.2015,19:00 do 18.01.2015,08:00

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón , Nám. gen. Klapku, Komárno / Tiszti pavilon, Komárom
Kontakt: 0915 443 525

« späť na titulku