23. ročník slávnostného koncertu detských speváckych zborov

od 20.06.2016,17:00

23. ročník slávnostného koncertu detských speváckych zborov

Srdečne vás pozývame na ďalšie krásne podujatie, a to na 23. ročník slávnostného koncertu detských speváckych zoborov.

Výťažok z koncertu bude venovaný Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym pootihnutím v Komárne.

Tešíme sa na vás!

 

Kontakt: Evanjelický kostol Ul. františkánov Komárno

« späť na titulku