ENSZ Holokauszt emléknap és TuBiSvát Komáromban

od 24.01.2016,14:30

Pozvánka

Židovská náboženská obec v Komárne touto cestou srdečne pozýva každého záujemcu na podujatie pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu vyhlásený OSN a sviatok TuBiŠvat (Nový rok stromov), ktoré sa uskutoční v nedeľu 24. januára 2016 o 14:30 hodine v Útulku (Komárno, Eötvösova ul. 15.)

V uplynulých rokoch sa už stalo tradíciou, že Pamätný deň holokaustu spájame so sviatkom očakávania jari TuBiŠvat – naznačujúc, že židovská komunita v Komárne aj po vyše sedemdesiatich rokoch od smutných udalostí existuje, žije.

Tematikou tohtoročného podujatia bude činnosť tých, ktorí zachraňovali životy. Dvere sú otvorené pre každého, vstup je voľný. Simultánny preklad do slovenského jazyka zabezpečíme.

14:30 Proti duchu danej doby – záchranná činnosť sociálnych sestier počas 2. svetovej vojny – dr. Emma Németh, sociálna sestra, ekonomická poradkyňa Maďarskej konferencie katolíckych biskupov

15:00 Záchranná činnosť evanjelickej cirkvi – Annamária Buda, vedúca Diakonického oddelenia Maďarskej evanjelickej cirkvi

15:30 Hrdinský čin mojej matky – Ing. Gáspár Farkas, kurátor Reformovanej cirkvi v Komárne

16:00 TuBiŠvat – 15. deň mesiaca Švat, Nový rok stromov – pri tejto príležitosti konzumujeme pätnásť druhov ovocia; o význame sviatku bude hovoriť Péter Joel Totha, rabín v Győri.

Kontakt: kile@menhaz.sk

ENSZ Holokauszt emléknap és TuBiSvát Komáromban

A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg minden érdeklődőt az ENSZ Holokauszt emléknapja és TuBiSvát ünnepe (a fák újéve) alkalmából tartandó rendezvényére, melyre 2016. január 24-én, vasárnap 14:30-kor kerül sor a Menházban (Komárom, Eötvös utca 15.)
Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy az ENSZ Holokauszt emléknapját összekötjük a tavaszváró TuBiSvát ünneppel, jelezve azt, hogy a komáromi zsidó közösség több mint hét évtizeddel a szomorú események után, ma is él.
Az idén az embermentők tevékenysége lesz a fő téma. A program mindenki számára nyitott és ingyenes. Szlovák nyelvű szinkrontolmácsolást biztosítunk.
14:30 Szemben a korszellemmel – a szociális testvérek embermentő tevékenysége a II. világháború idején- dr. Németh Emma, szociális testvér, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gazdasági főtanácsadója
15:00 Az evangélikus egyház embermentő szerepéről- Buda Annamária, a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztálya vezetője
15:30 Édesanyám bátor cselekedete elmondja Farkas Gáspár mérnök, a Komáromi Református Egyházközség gondnoka
16:00 TuBiSvat – Svát hónap 15-e, a fák újéve, amikor hagyományosan tizenötféle gyümölcsöt eszünk- az ünnep jelentőségét Totha Péter Joel, győri rabbi méltatja.

Kontakt: kile@menhaz.sk

Miesto konania: Komárno, Eötvösova ul. 15.

« späť na titulku