Menetszél

od 16.12.2015,08:00

Menetszél

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Hradná 1, Komárno / VMK
Kontakt: Predpredaj vstupeniek: 00421/35/771 3550, 00421/905 892 579

« späť na titulku