Košickí mešťania / A kassai polgárok

od 04.10.2015,17:00

Košickí mešťania

Lehár bérlet

http://www.thaliaszinhaz.sk/new/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3Akassai-polgarok&catid=39%3Aeladasok&Itemid=59&lang=hu

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfiho ulica 1, Komárno

« späť na titulku