12. reprezentačný ples

od 26.01.2013,08:00 do 27.01.2013,05:00

Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne.
Ples organizuje v spolupráci s firmou AGIM s.r.o., ktorá je zároveň generálnym sponzorom podujatia.

O dobrú náladu sa postará Rudolf Čerňanský „Čeku“. Vstupné 32,- € zahŕňa poplatok
za hudbu, šatňu, aperitív, dve večere, nealkoholické nápoje, slané pečivo, dezert, ďalšie konzumné v hodnote 3,- € a ostatné výdavky.

Spestrením plesu bude kultúrny program a tombola s hodnotnými cenami. Výťažok z tomboly bude venovaný Združeniu rodičov pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka a v spolupráci s Radou rodičov bude využitý na zlepšenie podmienok vyučovania na škole.

Budeme radi, ak sa tohto plesu zúčastnia okrem rodičov našich študentov a pedagógov aj Vaši priatelia.

Tradícia gymnaziálneho plesu bola založená pred dvanástimi rokmi na podnet rodičov našich žiakov. Odvtedy sa ples každoročne organizuje. Ples býval v priestoroch hotela Európa, s výnimkou dvoch ročníkov, keď bol v reprezentačnej sále Dôstojníckeho pavilónu. V roku 2013 bude uskutočnený 12. ročník v reštaurácii Bastion.

Budeme radi, ak našu tombolu obohatia cenami ďalší záujemcovia, ktorých prosíme, aby sa prihlásili na jednom z vyššie uvedených tel. čísiel.

Ples je neziskový a prístupný aj pre širokú verejnosť. Výťažok z tomboly združenie rodičov každoročne dáva na nákup učebných pomôcok a zveľaďovanie školy.

Miesto konania: Reštaurácia Bastion – Bašta V, Komárno
Kontakt: Vstupenky si môžete rezervovať telefonicky, resp. zakúpiť osobne od 17. decembra 2012 na sekretariáte gymnázia (7731 316, 0905 583 777).

« späť na titulku