Otvorenie výstavy spoločnosti Výtvarných umelcov Asztal Társaság z Budapešti / Asztal Társaság Képzőművész Csoport kiállításának megnyitója

od 14.10.2014,18:00 do 23:59

Miesto konania: Galéria Limes ,Komárno Ul. Františkánov 31. / Limes Galéria , Komárom, Ferencesek barátok u. 31
Kontakt: Tel.: 00421/905/903 920, 00421/903/719 493

« späť na titulku