Fedor Gabčan / Ľudia z pevnosti

Fedor Gabčan

Miesto konania: Galéria Limes, Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Ferences barátok utcája 31 , Komárno