Slávnostný večer a vernisáž pamätnej výstavy Dr. Gyulu Alapyho